Start > Pulsträning

Pulsträning

Har du koll på pulsen? Nästan alla elitidrottsmän och elitidrottskvinnor inom konditionsidrotter använder en pulsklocka som hjälpmedel för att kunna träna optimalt. Nu för tiden är det vanlig hjälp även till motionären. Pulsträning kan kombineras med nästan all träning.

Lyssna till ditt hjärta

Eftersom vi alla är olika individer finns det ingen träningsmetod som passar lika bra för alla. Det finns däremot vissa metoder som är bättre än andra. Pulsträning (även kallad pulsbaserad träning) hör definitivt till de bättre. Pulsträning innebär att du låter ditt hjärta styra din träning och i och med detta tränar du utifrån dina egna förutsättningar.

Med en pulsmätare lyssnar du alltid till ditt hjärta och du får hjälp att träna på ett säkert och effektivt sätt. Med pulsträning når du dina mål snabbare.

Det är i huvudsak tre faktorer som påverkar resultatet, oavsett vilket mål du har med din träning.

  • Mängden träning (antal pass och hur långa dom är)
  • Typ av träning
  • Intensiteten (hur hårt du tränar)

Ta pulsen på träningen (dvs pulsträna)

Den mest fantastiska muskeln i en människa är hjärtat, som jobbar dygnet runt med att förse alla muskler med syresatt blod. Därför är hjärtat den muskel som betyder mest för ditt välbefinnande. En bra idé är att ta för vana att alltid lyssna på ditt hjärta när du tränar. Ofta upptäcker folk att kan träna på en lägre intensitetsnivå och ändå uppnå sina träningsmål. Träningen blir roligare och kan med fördel bli en regelbunden vana med pulsträning.

Är det så att du motionerar för att du har ett stillasittande liv eller tränar du intensivt för att nå idrottsliga framgångar? Oavsett vilket så når du snabbare resultat genom pulsträning. Pulsklockan ger dig ”feedback” och fungerar som en informationsspegel av kroppen varje gång du tränar. Den hjälper dig att arbeta lagom hårt och signalerar om tempot är för högt eller lågt. Tiden du avsätter för motion och träning blir därmed effektivare använd.


Norrbotten Västerbotten Jämtland Västernorrland Gävleborg Dalarna Värmland Örebro Västmanland Uppsala Stockholm Södermanland Västra Götaland Östergötland Jönköping Halland Skåne Kronoberg Blekinge Gotland Kalmar