Start > Pulsbegrepp > Vilopuls

Vilopuls

Den puls man brukar ha på morgonen när man vaknar eller när man har vilat och är riktigt avkopplad, kallas vilopuls. Ett av de bästa måtten på hur god kondition man har är just vilopulsen. Har man en normal kondition bör vilopulsen ligga på omkring 60 (genomsnittet i sverige är ca 70-75). Ska det kallas att man har en bra kondition så bör ens vilopuls ligga på runt 50 (tävlingsidrottare, tex löpare, orienterare, längskiddåkare, kan ha en vilopuls på 30-40.

Vid pulsträning behöver du ha kontroll över två värden: din vilopuls och maxpuls. Här berättar vi lite mer om din vilopuls.

Innan du börjar med pulsträning är det väldigt viktigt att du tar reda på vilken din så kallade vilopuls är, det antal pulsslag per minut som din kropp använder vid fullständig vila.

Den lägsta puls du har under vila

Bäst är det att mäta vilopulsen på morgonen, precis när du vaknat, eller efter 15 minuters vila. För att du ska kunna jämföra värdena från mätning till mätning, är det viktigaste att mätningen av vilopulsen görs likadant varje gång. Vilopulsen är ett bra mått på hur väl du lyckats med din träning. Desto lägre vilopuls på individnivå, desto bättre för din prestation.

Din vilopuls mäter du enklast genom att räkna pulsslagen under 15 sekunder och sedan multiplicera det med 4. Handleden eller på halsens sida är de lättaste ställena att hittar pulsen på.

Upptäck hur din kondition ökar

Genom att följa hur din vilopuls utvecklas kan du se hur träningen ger effekt på din kondition. En lägre vilopuls visar att träningen fungerar.

Signal om en infektion i kroppen

En tillfälligt höjning av din vilopuls kan vara en signal på att du har en infektion i kroppen. Du bör då avstå från träningen tills vilopulsen åter är normal. Vilopulsen kan vara tillfälligt högre av en rad andra orsaker, men en konstant höjd vilopuls indikerar på en försämrad kondition.


Norrbotten Västerbotten Jämtland Västernorrland Gävleborg Dalarna Värmland Örebro Västmanland Uppsala Stockholm Södermanland Västra Götaland Östergötland Jönköping Halland Skåne Kronoberg Blekinge Gotland Kalmar